vlnr: Anneke, Thom, Luuk, Pier, Stijn, Koen. Klik voor grote foto.

ALDERSHOF goes SOUTH AMERICA

Mail ons   |  Voeg deze site toe aan je favorieten!  

Onze steun en toeverlaat: Toyota Landcruiser BJ45

Home
Thom
Stijn
Koen
Luuk
Projecten
Landcruiser BJ45
Route
Publiciteit
   

Lees meer... 2    Bekijk de video... ¸

Bolivia: Juridische Steun en Training van Indiaanse Gemeenschappen
(Dit is een project van Kerk in Actie - projectnr. WD 402002)

Inleiding
Bolivia kent van alle Latijns Amerikaanse landen het hoogste percentage Indianen binnen haar bevolking: meer dan 50% van de Bolivianen is van inheemse komaf. Maar hoewel de Indianen getalsmatig in de meerderheid zijn, vormen ze toch een gemarginaliseerde groep. Ze gelden als tweederangsburgers en worden op veel fronten gediscrimineerd. Het werkloosheidscijfer onder Indianen is erg hoog en onder hen komt veel armoede voor.

Op veel plaatsen in Bolivia zijn Indianen verwikkeld in een strijd om de juridische rechten op het land waar ze al eeuwenlang leven. Ook vechten ze voor het behoud van hun culturele en religieuze waarden en voor respect voor de mensenrechten.

Landrechten 
Ook de Indianen in het zuidelijk gelegen departement Tarija strijden voor hun landrechten. Verschillende Indiaanse volken leven in het warme en bosrijke Chaco gebied op de grens met Paraguay. De Guaraní zijn onder hen het grootste volk. Jarenlang leefden ze als een soort lijfeigenen op de bedrijven van de grote boeren. Eind jaren tachtig kwam een beweging op gang waarin de Indiaanse gemeenschappen hun vrijheid langzaam heroverden.

Respect voor de cultuur
Sinds 1989 worden de Indianen in Tarija in deze strijd voor hun rechten gesteund door de organisatie CER DET. Dit Centrum voor Regionale Studies in Tarija is voortgekomen uit een groep mensen die geïnspireerd was door de bevrijdingstheologie. Het lot van de mensen die in volstrekte afhankelijkheid van de landeigenaren leefden en werden uitgebuit raakte hen diep. Zij besloten zich in te zetten voor de bevrijding en ontwikkeling van de Indiaanse gemeenschappen. De eerste jaren bestond het werk voornamelijk uit het heimelijk organiseren van de Indiaanse bevolking en hen bewustmaken van hun rechten.

Gaandeweg ontstond er een basis om de strijd met de landeigenaren aan te gaan. Binnen een aantal jaren kon zo een groeiend aantal Indiaanse gemeenschappen de grond waarop en de huizen waarin zijn woonden in handen krijgen. Een eerste stap uit de onderdrukking, maar nog lang niet voldoende: er is ook grond nodig voor de landbouw, om van te eten en om van te verkopen. Er zijn basisvoorzieningen nodig, zoals scholen en medische zorg. En aan de discriminatie op grond van ras moet een einde worden gemaakt.

Respect voor de cultuur
Uiteindelijk streeft CER DET met de Indianen naar een duurzame ontwikkeling van de Indiaanse gemeenschappen. Respect voor de Indiaanse cultuur is daarbij wezenlijk. Veel projecten zouden mislukken als ze niet vanuit de Indiaanse gemeenschappen zelf gedragen werden. Het respecteren van de cultuur is ook zo belangrijk, omdat de Indianen hun leven lang gediscrimineerd zijn. Het is voor hen ongelooflijk moeilijk om de strijd aan te binden met de mensen die hen altijd gecommandeerd hebben. Om de kracht en de moed te vinden die nodig is om voor de eigen rechten op te komen, is het van groot belang dat de Indianen in hun waarde worden bevestigd.

Ontwikkeling 
CER DET zag in de loop van de jaren steeds nieuwe kansen om de Indiaanse gemeenschappen te ondersteunen. De uittocht uit de slavernij is niet voldoende: er moet ook een nieuw leven worden opgebouwd. CER DET ondersteunt de Indianen met projecten om hun landbouwproductie te verbeteren door duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Er wordt geholpen bij het opzetten van coöperaties die centraal de oogsten kunnen opslaan en verkopen als de marktprijzen hoger zijn. CER DET maakt zich met de Indianen sterk voor medische voorzieningen en onderwijs en helpt om inheemse organisaties en lokaal bestuur te versterken.

Oliemaatschappijen 
Eén van de problemen waar de Indianen in de Chaco de laatste jaren mee te maken hebben, is de aanwezigheid van grote multinationale ondernemingen die in hun territorium naar olie en gas willen boren. In het gebied bevinden zich na Venezuela de grootste olie- en gasvoorraden van Latijns Amerika. De oliemaatschappijen richten grote schade aan in het gebied. Ze vernielen het bos en verjagen de dieren die de indianen tot voedsel dienen zodat hun jachtgebied steeds verder weg komt te liggen. Medicinale planten verdwijnen. Door hun activiteiten raken de bodem en het water bovendien ernstig vervuild. Voor de Indiaanse gemeenschappen die voor drinkwater en voor visvangst aangewezen zijn op schone rivieren, is dit een ramp. Het leven van de Indianen die in het gebied wonen, is door de komst van de oliemaatschappijen ingrijpend veranderd.

Onderhandelen
Met de steun van CER DET zijn de Indianen de strijd met de oliemaatschappijen aangegaan. Ze eisen dat de oliemaatschappijen zich aan de milieuwetten houden en willen een eerlijke vergoeding voor de geleden schade. Ook vragen ze om een deel van de winsten te investeren in infrastructuur en voorzieningen die de lokale bevolking ten goede komen. Kerk in Actie ondersteunt een project dat de Indianen helpt in het conflict met de oliemaatschappijen. Lokale leiders worden erin getraind hoe ze activiteiten van de oliemaatschappijen in de gaten kunnen houden en hoe ze de schade die wordt aangericht kunnen vaststellen. Daarnaast krijgen de leiders juridische training en leren ze hoe ze moeten onderhandelen. 

Uw bijdrage  is bestemd voor bekostiging van advocaten die de Indianen bijstaan in de onderhandelingen. Dit zijn zeer gemotiveerde mensen die onder hoge spanning werken en leven. De conflicten waarmee ze te maken hebben kunnen zeer hoog oplopen en soms wordt daarbij door overheid en landeigenaren geweld gebruikt. De advocaten verdien daarom méér dan onze financiële steun. Steun de Boliviaanse organisatie CER DET  met uw bijdrage en maak het werk ten behoeve van de Boliviaanse Indianen mogelijk. GIRO 1539090 t.n.v. A. Aldershof, o.v.v. SOS.

Lees meer... 2    Bekijk de video... ¸

Hoofd sponsors

Voor een veilig transport: www.motortransport.nl

Voor geweldige reizen en excellente service...

www.veluwe-outdoor.nl: voor een deskundig advies!

www.soskinderdorpen.nl        Lees onze 2-wekelijkse column op de website van j/m

4x4 centrum Ermelo - SUPER adres voor avonturiers!

Dank voor de profi banden en de cursus 4x4 rijden!

Joop & Sandra bedankt voor de geweldige opvang!!

Altijd en overal bereikbaar met satelliet communicatie!

Haal Holland in Huis!

Kelly kettle: te koop bij Country Store in EpeMet dank aan de Rotondeclub, de Alpenmeisjes en Marcel&Heidi!!

Super de Boer uit Driebergen

Geweldige plek, hotel en kampeerplek; heel vriendelijk, goed en professionele service!

... en alle vrienden en familie!
1000 x THANX!!!

Laatst aangepast: 25-10-2007 - Contact